PR er aldrig harmløst

Business.dk bringer i dag en artikel om mediernes afhængighed af historier, som er blevet til i virksomhedernes kommunikationsafdelinger og på deres eksterne PR-bureauer: Aviser er afhængige af PR

Artiklen opstiller primært to synspunkter: 1) at aviserne på grund af ressourcemangel er afhængige af eksternt stof, og 2) at det kan være problematisk for troværdigheden, at der ikke længere er tid til den uafhængige opsøgende journalistik.

Disse synspunkter er velkendte i kommunikationsbranchen, og jeg er enig i dem begge, men finder, at de let bliver lidt for sort/hvide, for så meget lider medierne ikke, og så magtfulde er kommunikationsrådgivere heller ikke.

En af kilderne til artiklen er uddannelseslederen på Danmarks medie- og journalisthøjskole, og han udtaler følgende, som jeg vil knytte et par kommentarer til nedenfor:

Nogle gange er PR jo helt harmløst. Men det er problematisk, hvis nogen har en agenda, hvor man vil tage sig bedst muligt ud, og at det er den part, som leverer vinkler, kilder og lignende. På den lange bane får man et demokratisk underskud, hvor journalister er transportører af budskaber, andre har opfundet.

Uddannelseslederen rammer i den grad forbi med denne udtalelse. For det første er PR aldrig harmløst, men er udtryk for, at en virksomhed eller organisation ønsker at varetage sin kommunikation i offentligheden på professionel vis. Dette er kernen i PR-faget og dets eksistensberettigelse.

For det andet har alle kilder en agenda, når de udtaler sig i eller henvender sig til pressen. Uddannelseslederen er også selv en kilde med en agenda. Og agendaer er noget positivt, for uden dem vil der ikke være noget at berette om for medierne (Spørgsmål: “Hvad er din holdning til denne sag?” Svar: “Jeg har ingen holdning.”). Og 99% af de journalister, som jeg har været i kontakt med gennem årene, er glade for, at de gennem PR-folk får adgang til mere velovervejede og kommunikationsparate kilder. Regnestykket er simpelt: Jo bedre kilder, desto bedre artikler.

Og for det tredje er journalister nyhedsformidlere, som viderebringer forskellige synspunkter og vinkler på en given sag. Heri ligger der også, at de transporterer andres synspunkter. Men igen – det er der ikke noget negativt i, som uddannelseslederen ellers lægger op til. Det er et håndværk, som kun en professionel mestrer. Kan man forestille sig det modsatte? At pressen består af journalister, som selv opfinder synspunkter? Nej, selvfølgelig ikke, for det vil ingen gide at forholde sig til, inklusive journalisterne selv. I øvrigt opfinder man ikke synspunkter, man har dem. Og så kan man diskutere, om man er enige i dem eller ej. Det er hermed gjort.