Ambitiøse nordmænd går efter fordobling

PR-branchen i Norge har meldt ud, at den vil fordoble omsætningen fra en ½ til 1 mia. frem mod 2016.

Det skriver Bureaubiz

PR-markedet er vokset støt og roligt de seneste 10 år – også gennem finanskrisen – så den ambitiøse udmelding er ikke urealistisk. Dog kræver en sådan vækst, at PR-bureauerne bliver mere professionelle og dygtigere til at synliggøre over for kunderne, hvad de kan hjælpe dem med.

Hvad angår PR kan man sagtens sammenligne Danmark og Norge. Markedet  forholdsvist ungt (eksempelvis i forhold til reklame) og umodent, og der er et stort uforløst potentiale.

I Integral er det vores opfattelse, at en af nøglerne til vækst for PR-branchen er at anerkende, at PR skal udføres på mere kommercielle præmisser. Heri ligger der blandt andet en gentænkning af PR, hvor man bevæger sig væk fra det politiske og journalistiske ophav og i stedet forholder sig til det afgørende spørgsmål: “Hvordan kan vi gennem PR hjælpe vores kunder med at forbedre deres bundlinje?”