Nedbryd barriererne for øget salg

Integrals speciale er at udvikle de triggers, der eliminerer en virksomheds barrierer for øget salg. For markedsføring handler om at sælge mere; det være sig til eksisterende kunder eller til nye kunder, af eksisterende produkter eller af nye produkter, på eksisterende markeder eller på nye markeder. Der er mange muligheder. Det altafgørende er derfor at afgrænse og definere målsætningen helt skarpt, så der ikke bliver tvivl om formålet med indsatsen.

En unik og stærk position, og dermed et stærkt brand, er forudsætningen for en sund forretning. Men brand building bliver hurtigt lidt akademisk, hvis ikke salget følger med. Og det er barriererne for salg, vi hjælper med at bryde ned ved hjælp af triggers, altså reelt værdiskabende handlinger og budskaber, der giver et klart svar, hver gang forbrugerne spørger "what’s in it for me"?

Stakehold!

Vi tror på en systematisk og målbar tilgang, når I skal indlede en dialog med jeres potentielle kunder og når stærke relationer til dem siden skal bygges. Et af de værktøjer vi bruger er bogen Stakehold! skrevet af Integrals Casper Janns. Al værdi flyder i mentale bånd mellem virksomheden og dens stakeholders. Vejen til maksimering af både top- og bundlinie går derfor gennem bevidst at arbejde med at styrke relationerne til de primære stakeholdere. Lad os gerne vise jer hvordan.

Se mere om Stakehold! her
stakehold

Sådan samarbejder vi

Integral har eksisteret siden 1999, og derfor har vi gjort os vores erfaringer undervejs. Hos os er der ingen standardløsning, der er god nok, når det handler om at hjælpe med at realisere den enkelte kundes markedspotentiale. Vi er overordentligt grundige. Og bruger altid kun egne ”råvarer”, hvilket betyder, at vi altid anvender Integrals egne gennemarbejdede værktøjer i udviklingsarbejdet. Den vigtigste ingrediens af dem alle er og bliver dog det gode og konstruktive samarbejde.

Jo mere vi ved, desto mere kan vi levere. Derfor forudsætter et optimalt resultat, at der er et tæt samarbejde mellem bureau og kunde. Vi ved, hvor vigtigt det er, og derfor arbejder vi med en fast metodik for at sikre, at kundens viden om virksomhed og marked bliver anvendt rigtigt, og selvfølgelig også udfordret. Vi sætter altid et fast team. Vi arbejder med faste budgetter. Og vi overholder deadlines. Banalt ja. Men ikke desto mindre vigtigt, så vi ville lige nævne det.