Markedsstrategi

Markedsstrategi

Integral hjælper med at udvikle en implementérbar markedsstrategi, der øger salget.

Hvordan gør man virksomheden stærkere på markedet? Hvordan sælger man mere? Hvordan tjener man mere? Integrals svar er: Det ved vi ikke. Altså på forhånd. Men vi kan finde ud af det. Og få det til at ske. Sammen med virksomheden. Ikke så få danske virksomheder er i fuld gang med at optimere produktionsdelen af værdikæden, bl.a. ved hjælp af outsourcing og udflytning af arbejdspladser. Det kan være en forudsætning for at kunne begå sig i markedet, men det bliver aldrig en løsning i sig selv. For hvad nu hvis de kunder, man troede skulle købe produkterne, hellere vil have noget andet?
Hvis tiden er løbet fra brand’et, fra idéen, fra designet, fra positionen, så ender kostprisen pr. enhed med at være relativ ligegyldig. Hos Integral mener vi, at værdikæden må vendes om, så virksomhedens verden starter hos kunderne frem for at slutte dér. Vores ABC lyder derfor A: Vend værdikæden, B: Gør den unik og
C: Gør den stærk. Den markedsvendte værdikæde skal levere ønskepositionen, og det kræver, at der er fuld integration mellem alle led. Integral hjælper med at identificere forbedringsmulighederne og med at udvikle en implementerbar markedsstrategi. Hvad enten det angår salget, markedsføringen, distributionen, sortimentet eller stakeholderne.
Værdisystem

Værdisystem

Når det unikke mangler, er der kun intetsigende nonsens tilbage. Integral hjælper med at samle virksomheden omkring et stærkt værdisystem.

Tilsammen danner mission, vision, kerneværdier og kernekompetence det, som Integral kalder et ’værdisystem’. Missionen udtrykker essensen af virksomhedens forretningsgrundlag. Visionen er ledestjernen for virksomhedens arbejde. Kerneværdierne er organisationens hjerte. Kernekompetencerne er dens hjerne. Mange arbejder med et eller flere af begreberne, men få formår at skære igennem den syndflod af floskler og ligegyldigheder, der vælter mange gode medarbejdere omkuld.

Ligesom menneskers bevidsthedsniveau og motivationsgrundlag kan variere, kan en virksomheds mission og organisationsprincipper befinde sig på et antal niveauer, der viser organisationens fokus. Integrals Missionsniveau-model bruger vi til at strukturere arbejdet og til at tjekke, om der er sammenhæng mellem en virksomheds bevidsthedsniveau og dens mission.
Integral følger tankesættet og modellerne fra Stakehold!, og vi har erfaringen, der sikrer, at den rigtige løsning nås. Vi opfinder ikke noget, men ’destillerer’ det relevante input fra marked, kunder, medarbejdere og ledelse ned til de kortest mulige beskrivelser. Samtidig har vi erfaringen med at præsentere værdisystemet for medarbejderne, så det bliver forankret i hverdagen og får reel effekt. Internt og eksternt i forhold til kunder og øvrige stakeholdere.
Brand-Extension

Brand-Extension

Udnyt brand'ets værdipotentiale til brand-extensions, men pas på – for som regel går det galt. Integral har en sikker vej gennem minefeltet.

En måde at kapitalisere på et stærkt brand og samtidig gøre brand'et endnu større og stærkere er brand- og line-extensions. De fleste extensions ender imidlertid som fiaskoer med kort tid på hylderne og, hvad værre er, et svækket brand til følge. Frøet til mange fejlslagne brand-extensions kan findes i, at man ikke helt har styr på forbrugernes opfattelse af værdiindholdet i brand'et. Integral har udviklet en række værktøjer og processer, der hjælper med at identificere extension-potentialet i et brand og med at spotte og udvikle de relevante produkter med det rigtige perceptuelle fit til kernebrand'et.
Et af redskaberne er vores ’Extension-Effect-System’ som vi anvender til at klassificere mulige brand- og line-extensions som enten en Brand-berigelse, Extension-konflikt, Extension-fejl eller Brand-katastrofe. Et stærkt værktøj, når det handler om at beskytte og udnytte brand’et optimalt ved produktlanceringer.
Brand Strategy

Brand Strategy

Intet er vigtigere end, at alle virksomhedens aktiviteter ’alignes’ i forhold til den perception, som brand’et skal give. Integral kan hjælpe med brand-strategien. Vi har erfaringen og kan dokumentere resultaterne.

Et brand er mere end et logo. Det er også mere end nogle brand values. Og mere end markedsføring. Og mere end produkterne. Og mere end medarbejderne. 
Det er kort sagt mere end de enkelte dele hver for sig. Brand’et er det hele. Intet er vigtigere end, at alle virksomhedens aktiviteter ’alignes’ i forhold til den perception, som brand’et skal give. Vi hjælper med at definere eller redefinere brand’et og med at skære igennem de mange muligheder og umuligheder. Sammen med kunden samler vi virksomheden og/eller brand’et omkring et unikt forretningskoncept og udstikker konkrete strategier for de relevante delområder f.eks. salg, marketing og produktudvikling. Sådan sikrer vi også mere effekt for det samme marketingbudget.

Der findes ikke én standardløsning, men Integrals systematiske tilgang og proces er den bedste garanti for succes. Vi opfinder ikke et ’sjovt’ kreativt univers ud af den blå luft. Vi tror på, at de bedste resultater opnås gennem hårdt arbejde og et tæt samarbejde mellem kunden og Integral igennem hele forløbet. Vores proces, metode og kompetenceniveau er unik. Vi har erfaringen og kan dokumentere resultaterne.
Vi ved, hvilke værktøjer vi skal bruge hvornår. Et stærkt analyseredskab er vores ’Brand Gap Audit’, der bruges, når vi skal afdække hhv. den interne opfattelse af virksomhedens – eller brand’ets – position og målgruppens opfattelse. Vi definerer den aktuelle position og vurderer den i forhold til hhv. relevans og differentiering. Samtidig vurderer vi brand’ets power, brudt ned på parametrenes bredde og styrke, og beskriver gap’et mellem målgruppens vurdering af brand’et og den interne opfattelse.
Integreret salgskoncept

Integreret salgskoncept

CRM-systemer sælger ikke varer. Integrals filosofi er, at virksomhedens marketingkoncept skal gå hånd i hånd med et stærkt salgskoncept for at få den fulde effekt.

Integral arbejder systematisk med at bygge bro over salg og marketing ved at udvikle salgskoncepter, der understøtter virksomhedens branding-koncept og sikrer, at salgsargumenterne, salgsadfærden og kommunikationen er på plads i salgsøjeblikket. Det er ikke tilstrækkeligt at have et CRM-system, hvor alle kunderelevante data er tilgængelige. Afspejler den opbyggede viden sig ikke i en kundetilpasset salgstilgang, er systemet værdiløst. Integrals salgskoncepter hjælper med at sikre effekten.

Integrals identifikationsværktøj ’Sales Link Identifier’ anvendes til at vurdere og klassificere virksomhedens salgstilgang. Et grundlæggende præmis for værktøjet er, at styrken i salgstilgangen skal vurderes ud fra en integreret tilgang, hvor de enkelte indsatser vurderes både hver især og i sammenhæng.
Med udgangspunkt i markedet, kunderne og deres behov og ønsker, materialiseres salgs- og brandingstrategien i konkrete og målrettede salgsværktøjer og -materialer samt optimeret salgsadfærd. Resultatet er en kundeorienteret, systematiseret og professionel salgsproces, som kan anvendes til direkte at øge salget. Integrals tilgang og proces, der nedbryder barriererne mellem salg og marketing, er unik. Vi tager ikke alene ansvaret for udvikling og udformning af salgskonceptet, men også for implementering i virksomheden og integration til salgstræning.
Stakeholder Management og strategisk CSR

Stakeholder Management og strategisk CSR

Al værdi flyder i mentale bånd mellem virksomheden og dens stakeholders. Vejen til maksimering af værdien går via bevidst at arbejde med at styrke relationerne til de primære stakeholdere. Integral ved hvordan.

Hvordan følger man op på effekten af de tiltag man sætter i gang? Man måler på udviklingen i virksomhedens relationer til de primære stakeholdere. Integrals Stakeholder Scorecard, baseret på teorien og modelapparatet fra bogen Stakehold!, er et værdifuldt værktøj, der hjælper med at prioritere stakeholderne, med at definere de relevante relationsindikatorer og målemetoder og med at indsamle de rigtige informationer, således at Market Intelligence-processen bliver reelt værdiskabende.
Ligeledes anvender vi Stakeholder-Kortet; et effektivt ledelsesredskab, der gør det muligt at få det totale overblik over virksomhedens primære stakeholder-relationer
– og deres styrke og vigtighed for virksomhedens værdiskabelse. Med Stakeholder-Kortet er det muligt i langt højere grad at fokusere og allokere ressourcer til opbygning af stærke vedvarende og værdifulde stakeholder-relationer. Noget der også er vigtigt, når CSR skal integreres tæt til den egentlige forretningsstrategi og være mere end en samling velgørende initiativer.
Activation-koncepter

Activation-koncepter

Når udvikling af det kreative koncept ikke skal handle om løsrevne sjove idéer men være forankret i virksomhedens sjæl.

Udviklingen af et skarpt, inspirerende og differentierende kreativt koncept er nøglen til at skabe et stærkt og unikt brand. Det er i konceptet, at brand'ets sjæl, værdier og strategi udtrykkes og omdannes, og samtidig er det i konceptet, at platformen for al kommunikation bygges. For Integral er et stærkt koncept et værktøj til at befæste den position, der er strategisk optimal. Derfor er vores kreative konceptudvikling ikke ’spøg og skæmt’ og tilfældige sjove idéer trukket op af hatten.
Vores kreative teams arbejder systematisk med at screene de strategisk relevante kreative retninger og med at omsætte strategien til et sprog og et udtryk, der fanger kunder og forbrugere. Det handler om at opbygge den ønskede perception hos målgruppen, og det kræver kreativitet, hvis budskabet skal trænge igennem. De stærkeste koncepter gør vejen til et salg kortere og fører direkte til konkret aktivering af målgruppen.
Brand Senses

Brand Senses

Udfordringen i at formidle en virksomheds brand er at få dens medarbejdere, forhandlere og øvrige stakeholdere til at have den samme opfattelse af brand’ets karakter og værdier. Det involverer alle sanser.

Integral har udviklet en Brand Sense-proces, som sikrer, at alle opnår en ensartet intuitiv forståelse af brand’et, og på den måde sikres det, at alle arbejder med det samme udgangspunkt og i samme retning. Det betyder en værdifuld effektivisering af såvel den interne som den eksterne kommunikation, fordi en grundlæggende fælles forståelse kræver færre ressourcer.
Brand Design

Brand Design

Virksomhedens og/eller brand'ets visuelle identitet må afspejle den position, man forsøger at etablere i markedet.

Integrals team af grafiske designere arbejder med at udtrykke det strategiske valg, hvad enten det handler om logo og øvrig Corporate Identity, eller om emballagedesign.