Danmark er et stort lille land

Prøv at læse denne interessante og hurtigt læste artikel i Politiken, der er linket til her. Den vidner på fineste vis om, hvor stort et land, Danmark faktisk er. Og den fortæller under alle omstændigheder historien om at hvad der kan opfattes som hverdag i Skjern, opfattes som fremmed i København – og omvendt.

I kommunikationssammenhæng betyder det, at de kulturelle forskelle landsdelene imellem spiller en større rolle, end man måske går og tror.

Den almindelige tese er, at massemedierne er med til at udviske de kulturelle forskelle fra Nord til Syd og Øst til Vest. Herunder f.eks. dialekterne. Men hvis man går på microniveau er forskellene altså stadig iøjnefaldende.

Når man beskæftiger sig med massekommunikation, beskæftiger man sig samtidig med segmentering. Her definerer man som regel sin målgruppe ud fra husstandens sammensætning og indkomst, altså kvantitative parametre. Spørgsmålet er, om man ville få mere ud af at definere mere kvalitative og kulturelle parametre? Det er naturligvis langt mere kompliceret og omkostningstungt, men tanken er spændende.

 

Fra sushi til frikadeller: Din landsdel sladrer om din aftensmad