Det bliver en kedelig valgkamp

Rent kommunikationsmæssigt bliver den kommende valgkamp ikke noget at råbe hurra for. Det skyldes, at de to fløje i dansk politik ikke formår at differentiere sig fra hinanden, når det gælder de overordnede budskaber.

Og det er efter min mening oppositionens skyld. Hvorfor nu det? Jo, man kan ikke forlange af regeringen og dens støtteparti, at de finder på noget helt nyt, for så vil de meget nemt komme til at afskrive de seneste 10 år, hvor de har siddet ved magten. Til gengæld har oppositionen tilsvarende haft 10 år til at finde på et eller andet, som differentierer dem afgørende fra regeringen. Men bedømt ud fra de fire overordnede budskaber i ”Fair Løsning 2020” kunne det være gået bedre.

De fire overordnede budskaber er følgende:

  1. Gang i væksten
  2. Styr på indtægterne
  3. En effektiv offentlig sektor
  4. Arbejde mere og uddanne os bedre

Hvis du præsenterer disse fire budskaber for en hvilken som helst borgerlig vælger, er mit postulat, at vedkommende vil erklære sig fuldstændig enig, for det samme siger den nuværende statsminister. Han vil også have gang i væksten, styr på omkostningerne, en effektiv offentlig sektor, mere arbejde og bedre uddannelse. Læs eksempelvis nytårstalen fra 2011

Som flere politiske kommentatorer også har anført den seneste tid, kommer valget i høj grad til at handle om økonomisk ansvarlighed (hvad betyder det egentlig?). Det vidner oppositionens fire overordnede budskaber samt den netop vedtagede efterlønsreform da også om. Men nogen kommunikationsmæssig lækkerbisken bliver det næppe.

Du kan læse hele ”Fair Løsning 2020” her