Det strategiske potentiale i CSR udnyttes for sjældent

Corporate Social Responsibility, som oftest bare kortet CSR, er et af tidens helt store buzzwords. CSR kan ses som en delmængde af stakeholder management og er reelt et udtryk for, hvordan magtfordelingen i relationerne omkring virksomhederne flytter sig fra ensporede produktbudskaber til en bredere funderet dialog. Når det giver forretningsmæssig mening, også fra et aktionærsynspunkt, at beskæftige sig med CSR, er det netop fordi stakeholdernes opfattelse af virksomhedens gøren og laden ikke lader sig isolere til kvaliteten på dens varer og tjenesteydelser, men mere og mere bliver en helhedsbetragtning, hvor flere dimensioner indgår. CSR kan således være et udmærket instrument for en virksomhed, der vil styrke en eller flere af dens primære stakeholderrelationer, men desværre ses CSR ofte som løsrevne projekter uden kobling til virksomhedens strategi. Ikke sjældent bliver CSR parkeret i virksomhedens HR-afdeling frem for på direktionens bord, hvor det hører hjemme.

Konsekvensen er, at CSR risikerer at bliver reduceret til en liste over nogle alment sympatiske tiltag, hvilket i sig selv kan være positivt nok, men uden nogen form for kobling til strategien og derfor oftest også uden nogen form for effekt i forhold til relationsopbygning.

Hvis ikke man har defineret hvilke stakeholdergrupper, der er de vigtigste for virksomheden og ved i hvilken retning, man ønsker at fastholde eller rykke disse stakeholders perception, ja så bliver det umuligt at arbejde strategisk og troværdigt med CSR.

Den interesserede er velkommen til at læse mere i den vedhæftede artikel fra Børsens Ledelseshåndbøger. Bare klik på det lyserøde link her:

Stakeholder Management og CSR relevant for forretningen