Barriere vs. Trigger

Integrals speciale er at udvikle de triggers, der eliminerer en virksomheds barrierer for øget salg. For markedsføring handler om at sælge mere; det være sig til eksisterende kunder eller til nye kunder, af eksisterende produkter eller af nye produkter, på eksisterende markeder eller på nye markeder. Der er mange muligheder. Det altafgørende er derfor at afgrænse og definere målsætningen helt skarpt, så der ikke bliver tvivl om formålet med indsatsen. En unik og stærk position, og dermed et stærkt brand, er forudsætningen for en sund forretning. Men brand building bliver hurtigt lidt akademisk, hvis ikke salget følger med. Og det er barriererne for salg, vi hjælper med at bryde ned ved hjælp af triggers, altså reelt værdiskabende handlinger og budskaber, der giver et klart svar, hver gang forbrugerne spørger ”what’s in it for me”?