Stakehold!

Al værdi flyder i mentale bånd mellem virksomheden og dens stakeholders. Vejen til maksimering af shareholder value går derfor gennem bevidst at arbejde med at styrke relationerne til de primære stakeholdere. Det er grundtanken i den meget roste bog Stakehold! (Børsens Forlag) skrevet af Integrals Casper Janns. Og det er en grundtanke, vi hos Integral dagligt arbejder videre med. Bogens konkrete metodik og værktøjer gør, at vi har lettere ved at arbejde dybdegående med målgruppedefinitioner, med CSR og med ressourceallokering i forhold til virksomhedens forskellige stakeholders. Vi undlader derfor aldrig at stille de to helt centrale spørgsmål: Hvilke stakeholdere er de vigtigste i forhold til virksomhedens strategi? Og hvor stærke er stakeholder-relationerne?

“Det her er en bog, vi har ventet på. Bogen, der viser, at stakeholder-tankegang ikke alene er etisk rigtig, men også god forretningsmæssig logik. Med mange praktiske eksempler og cases – herunder eksempler på, hvordan man absolut ikke skal gøre. Jeg havde svært ved at lægge den fra mig.”

Lars Kolind, Bestyrelsesformand, Grundfos mv.

“Stakehold! er en spændende og inspirerende bog, som ud over at være velskrevet og underholdende må være en opslagsbog for fremtidens vindere.”

Flemming Østergaard, Bestyrelsesformand, Parken Sport & Entertainment

“Alle taler om produktets oplevede værdi og virksomhedens værdi som brand. Stakehold! bidrager, med sit udgangspunkt i virksomhedens brand-position, til at konkretisere elementerne i værdisystemet og er derfor et væsentligt bidrag til at komme forbi floskel-tågen i værdidiskussionen.”

Kim Klastrup, Branding-Direktør, Grundfos

Stakehold! udfordrer det traditionelle marketingunivers og er et forfriskende indspil i debatten om shareholder og stakeholder value. Bogens Stakeholder Scorecard kan helt sikkert inspirere mange flere til at arbejde systematisk med virksomhedens rolle i samfundet og gøre det til en del af brand’et.

Lise Kingo, Koncerndirektør (Stakeholder Relations), Novo Nordisk

Den grundlæggende analyse i Stakehold! er lige i øjet. Bogen bør være fast pensum for alle, der skal arbejde med branding og reputation management. Forfatterne fortjener samtidig store roser for at anvise muligheder og faldgruber, der kan få læseren til selv at danne en mening. Det er flot, at de ikke forfalder til kategoriske konklusioner og brølende markedsføring af egne talenter. Helt i pagt med bogens emne må læseren selv danne sin opfattelse. Godt arbejde!

Ole M. Daugbjerg, Kommunikationsdirektør, Danfoss

Med Stakehold! har Janns og Dybdal ikke alene sat virksomheders arbejde med deres stakeholdere på begreb; bogen åbner også nye muligheder for at systematisere, måle og værdisætte anstrengelserne.

Anne-Marie Skov, Kommunikationsdirektør, Novozymes

Download kapitel 1 af Stakehold