Medie- og budskabstræning

Som virksomhedsleder eller talsperson  for en organisation er det vigtigt, at du kan levere dine budskaber på en skarp og præcis måde.Det kan være i forbindelse med, at du bliver interviewet af en journalist, skal holde et foredrag eller slet og ret skal forklare en kompleks problestilling på en let forståelig måde. I Integrals medie- og budskabstræning opøves færdigheder i at begå sig i et tv-interview og levere solide budskaber på en troværdig måde.

Vi tilrettelægger den enkelte træning i forhold til det individuelle behov. Men generelt er det vores erfaring, at det er her i øvelokalet, at de basale teknikker skal ind på rygraden samtidig med, at man også prøver at blive udsat for den kritiske journalistik med de vanskelige spørgsmål, man umiddelbart ikke har lyst til at svare på.