• Cido TV commercial
  • Cido TV commercial

Vitaminindsprøjtning til baltisk juice-brand

Cido Partikas Grupa har hovedsæde i Letland og er Baltikums førende udbyder af mineralvand, juice og læskedrikke. Cido Partikas Grupa blev i 2004 opkøbt af Royal Unibrew, Skandinaviens næststørste udbyder af øl og læskedrikke, og har siden været et af virksomhedens strategisk mest vigtige mål for vækst.

Cidos barrierer

Cido Grupas juice brand ”Cido” var markedsleder i Letland og havde derudover en stærk position på det estiske og litauiske juice marked. Det baltiske marked for juice var præget af få store spillere samt et lavt niveau af differentiering og produktudvikling. Udfordringen var derfor at skabe en differentierende, kreativ og profitabel vækststrategi for Cido. Denne skulle ikke alene sikre, at Cido-brand’et kunne bevare sin markedslederposition i Letland, men skulle samtidig være med til at øge markedsandelen og styrke positionen i Estland og Litauen.

Integrals rolle

Det var Integrals opgave, i tæt samarbejde med Cido Grupa, at udvikle en brand-platform, der kunne danne grundlaget for en differentierende, kreativ og værdibaseret lancering af Cido- mærket i Baltikum. Integral drev en detaljeret analyse af det baltiske marked for juice, heriblandt flere fokusgrupper i både Letland, Litauen og Estland, samt en detaljeret kortlægning af internationale tendenser. Integral identificerede flere nøglefaktorer og tendenser, som skulle integreres i Cidos værdier, sortiment og kreative eksekvering. Der blev således udviklet en platform, der redegjorde 360 grader for brand’ets fremtidige positionering, værdier og kommunikation. Platformen blev ikke alene guideline for Cidos fremtidige positionering, differentiering og vækst – den blev ligeledes fundamentet for nye såvel som eksisterende sub-brands og produkter i Cido Grupas produktportefølje.

Satsningen på den nye Cido-linje var ekstremt vigtig for os rent strategisk. Og derfor var det endnu mere fantastisk, at effekten overgik alle forventninger. Med den nye kommunikation ser vi massiv fremgang på alle områder – og det fra et i forvejen højt niveau. Der er grund til tilfredshed over hele linjen.Torben Nielsen, marketingchef

Løsningen

Integral udviklede en brand-platform, der detaljeret redegjorde for Cidos Brand Essence og fremtidige positionering. Der blev endvidere udviklet en komplet plan for fremtidige brand-extensions samt et nyt, mere differentierende, kreativt univers. På den baggrund blev straks udviklet et nyt linje-mærke samt to reklamefilm, der ikke alene underbyggede lanceringen af det nye sub-brand, men som samtidigt fastlagde Cidos markedslederposition og nye image på det baltiske marked.

Resultatet

I Letland steg markedsandelen fra 36% til 45% inden for ’100% juice’. Her er Cido nu også markedsleder i kategorien ’nektar’. Den nye premium-juice blev lanceret med en prøvekøbsrate på 40% og en genkøbsrate på 70%. Cido er nu også markedsleder i kategorien ’100% juice’ i Litauen. Samtidig blev tingene vendt fra nedgang til vækst i alle kategorier i Estland.